Trực tiếp người phán xử tập 28 ngày 28/6/2017

Trực tiếp người phán xử tập 28 ngày 28/6/2017 trên kênh VTV3 vào lúc 21h45 phút thứ 4, 5 hàng